มอบเงินสนับสนุนนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

วันที่ 16 ก.ค. 2558 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเงินสนับสนุนนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รายละเอียดดังนี้

  1. โครงการ EF ไปประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ปีการศึกษา(กค. 58-มิ.ย.59) นางสาวชัญญา จินตนะกูล ม.4/14 จำนวน 5,000 บาท
  2. กิจกรรมค่ายการเรียนภาษาจีน ณ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 4 สัปดาห์( 21 กค.-9 ส.ค. 2558)
    • นางสาวสุธัญญา ทองวันดี
    • นางสาวมณฐกร เดือนขาว
    • นางสาวบุญญิสา เลขลบ
    • นางสาวเกษมณีย์ รับช่วง จำนวนเงินคนละ 1,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลจากครูอ้อยทิพย์ ปิยะลดา

activity[srizonfbalbum id=45]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28