วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระเป๋า ประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ เนื่องในกิจกรรมการแข่งขันทักษะ-วิชาการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

          โดยโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระเป๋า ประเภทสสวยงาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ และได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระเป๋า ปประเภทความสวยงาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

 

Loading