วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลจาก สมาคมผู้บำเพ็ญโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดังนี้
☘️กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ ๔ ดาว ระดับหน่วยสรรหา
☘️นางสาวธีรดา นนทะชาติ ได้รับรางวัลสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ระดับ ๔ ดาว ประจำปี ๒๕๖๔ หนึ่งเดียวของประเทศไทย
☘️นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ระดับ ๔ ดาว ประจำปี ๒๕๖๔
สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก โดยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (United Nations in Thailand Working for Women and Girls / Un Women) ได้จัดโครงการยุติความรุนแรง (Stop the Violence)
โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ส่งหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์และสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์แกนนำร่วมกิจกรรม ดังนี้

  • นางสาวฐิติยาภรณ์ ดุษฎีกุล หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์
  • นางสาววาทินี สุรนารถ หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์
  • ด.ญ กานต์ติมา แดงงาม สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์แกนนำ
  • ด.ญ. แอนนาเบล ซาช่า ไบร์ท สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์แกนนำ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading