วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จัดโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย ในกลุ่มเด็ก 13-15 ปี และสร้างแกนนำนักเรียนให้คำปรึกษาเพื่อน เพื่อให้สามารถหาแนวทางแก้ไข และป้องกันปัญหาการเกิดภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย ของเด็กในกลุ่มอายุ 13-15 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Loading