วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้ารับโล่และถ้วยรางวัลที่ 1 แชมป์โลกประเภทสตรีทพาเหรด ดิวิชั่น 2 การประกวดวงโยธวาทิตโลก TWMC 2021 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2565

Loading