7 มิถุนายน 2565 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 เข้ารับโอวาทจากนายภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ในโอกาสคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เข้าปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading