14 กันยายน 2565 กิจกรรมห้องสมุดและศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading