16 กันยายน 256 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมกันก้าว ชมพูขาว จะยั่งยืน” ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading