คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมงานถวายพระพร 63 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ณ หอประชุมอาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ

activity

[srizonfbalbum id=49]

Loading