22 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบโล่รางวัลการตอบคำถามปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ภาคภาษาอังกฤษ ระดับเยาวชน นานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 ให้กับนายนรัญจ์ โคตรชมพู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1Th place The World peace Ethics Contest (World-PEC) 2021 การแข่งการตอบปัญหาศีลธรรมโลกจัดโดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading