วันที่ 20 กันยายน 2565 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ , กลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมโครงการสร้างความรับรู้ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลาย สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ(BIMSTEC)ในภูมิภาคกิจกรรม”อ่าวเบงกอลออนทัวร์”(BIMSTEC On Tour) ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ และกิจกรรมการประกวดโครงงาน BIMSTEC ชิงเงินรางวัลจากกระทรวงการต่างประเทศและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading