สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้คัดเลือกและส่งนักเรียนไทยจำนวน 44 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ(International Mathematics Competition2015) ณ เมืองฉางชุน มณฑลจี้หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 25 กค.- 1 สค. 2558 ผลปรากฎว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลรวม 49 รางวัล ซึ่ง 1 ในนักเรียนไทยที่ไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้คือเด็กชายถิรวัช ณรงค์การดี ม.1/9 ได้รับรางวัลดังนี้

  1. เหรียญทองแดงประเภทบุคคล
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม
  3. รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงประเภทกลุ่มบุคคล

activity[srizonfbalbum id=51]