กิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี 2558

วันที่ 5 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • 08.30-10.00 น. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรก(ห้องประชุมเกศสิริ)
 • 08.30-10.00 น. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบแรก(ห้องประชุมชมพู-ขาว)
 • 10.30-12.00 น. บรรยายพิเศษ โดยนายพรชัย หวังประเสริฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว(ห้องประชุมชมพู-ขาว)
 • 13.00-16.00 น. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบสองรางวัล
  ชนะเลิศ ได้รับ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท
  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
  รองชนะเลิศ อันดับ 3 และ 4 ได้รับ เกียรติบัตร

activityAccess Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.