วันที่ 17 ก.พ. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มคอมพิวเตอร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

activity

 

[srizonfbalbum id=4]

Loading