สตรีสิริเกศมีครูเป็นผู้สร้าง

วันที่ 8-9 ส.ค. 2558 ครูประจำชั้นระดับ ม. 6 เดินทางไปแสดงความยินดีความรักความผูกพันธ์กับครูที่เกษียณราชการในปีนี้ ที่อำเภอที่วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยในปีการศึกษา 2558 มีครูที่เกษียณราชการ ดังนี้

  1. นางปิยมาศ ชาติมนตรี
  2. นางสนธยา ธานี
  3. นางสาวนวลจิรา ชูธรรม
  4. นายประสิทธิ์ สังฆพรหม
  5. นายพันธ์ศักดิ์ แสนทวีสุข
    activity
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

เครดิตภาพ : บุญล้อม กันตรง, สนธยา ธานี

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.