ประกาศผลสอบเยาวชนคนเก่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565

Download : https://drive.google.com/file/d/1rKb4lsXMjmw9-6bjz1DaCGPIUImcPvp0/view

ค้นหา/พิมพ์เกียรติบัตรได้ที่ : http://contest65.ssk.ac.th/print.php

หมายเหตุ นักเรียนที่ได้รับรางวัล รับรางวัลทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Loading