🏅🏆ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่งภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
📌สมัคร วันที่ 26 ธ.ค. 2566 – 17 ม.ค. 2566
📌ค่าสมัคร 50฿
📌ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ วันที่ 19 ม.ค. 2566
📌สอบ วันที่ 21 ม.ค. 2566 เวลา 9:00-10:30 น.
วิธีการรับสมัคร :
1. ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 8 ชั้น 2
2. สมัครออนไลน์ตามลิงก์ที่แนบท้าย
– ประเภทเดี่ยว สมัครด้วยตนเองได้ที่ https://forms.gle/EGbStDuSpKGKqcsV9 หรือสแกน QR Code
– ประเภททีม ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไฟล์ข้อมูล ที่ https://shorturl.asia/YLGz8 หรือสแกน QR Code
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งไฟล์ข้อมูลการสมัคร และหลักฐานการชําระเงินได้ที่ https://forms.gle/PjLD8VzMNzXXsPo17 หรือสแกน QR Code

Loading