ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทดสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่งภาษาจีน 出彩少年校园知识竞赛
🌟 สอบวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 14.30 น. 🌟
ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยนักเรียนและครูผู้ควบคุมทุกท่านได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันแบบออนไลน์
✴️ ✳️ ครูและนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการทดสอบทุกคนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันแบบออนไลน์ ✳️ ✴️
🏆🧧รางวัล🧧🏆
1) ชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4) รางวัลลำดับที่ 4 – 20 รับเกียรติบัตร
📌📌 ขั้นตอนการสมัคร :
1. ดาวน์โหลด📥แบบฟอร์มไฟล์ใบสมัครผ่านลิงก์ >> https://drive.google.com/drive/folders/132Qm4TyuYLHjDzvb_imnCYffJGnoSEX0
2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจน 📩พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลใบสมัคร และหลักฐานการชำระเงินให้เรียบร้อย📨
3. รับสมัครระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง 17 มกราคม 2566 ผ่านลิงก์ https://forms.gle/VC2yhEKS8m6czgbZA
4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 50 บาท
5. ช่องทางการชำระเงิน 🏦 ธนาคารออมสิน 🏦เลขบัญชี 020-3-75816-509 ชื่อบัญชี นางสาววาทินี สุรนารถ
6. 📍กรณีแต่ละโรงเรียนมีผู้สมัครมากกว่า 1 คน ให้ครูผู้ควบคุมโอนชำระเพียงครั้งเดียว

Loading