📣 ประกาศผลการสอบแข่งขัน “โครงการทดสอบความรู้เยาวชนคนเก่งคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีการศึกษา 2565” 📣

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/sskmath

นักเรียนที่ได้รับรางวัล รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร วันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเกศสิริ