🎉🎉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเยาวชนคนเก่งภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2565 🎉🎉

 
📌 ตรวจสอบรายชื่อ 📌
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย >> http://contest65.ssk.ac.th/register.php?search2=code&search=eng01
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น >> http://contest65.ssk.ac.th/register.php?search2=code&search=eng02
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย >> http://contest65.ssk.ac.th/register.php?search2=code&search=eng03
 
📌 สอบวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น.
📌 สถานที่ : อาคาร 7
 
🎉  ประกาศผลสอบ 7 กุมภาพันธ์ 2566 🎉 
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 8 และเว็บไซต์โรงเรียน http://www.ssk.ac.th และเว็บไซต์ http://contest65.ssk.ac.th
 
📌 หากพบปัญหาในการตรวจสอบรายชื่อ 📌
ติดต่อ นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน 083-9668622 / นางดวงศิริ สุขประเสริฐ 081-2656741