🎉🎉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเยาวชนคนเก่งภาษาจีน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2565 🎉🎉

 
📌 ตรวจสอบรายชื่อ 📌
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 >> http://contest65.ssk.ac.th/register.php?search2=code&search=china01
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 >> http://contest65.ssk.ac.th/register.php?search2=code&search=china02
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 >> http://contest65.ssk.ac.th/register.php?search2=code&search=china03
 
📌 สอบวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 14.30 น.
📌 สถานที่ : อาคาร 7
 
🎉  ประกาศผลสอบ 7 กุมภาพันธ์ 2566 🎉 
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 8 และเว็บไซต์โรงเรียน http://www.ssk.ac.th และเว็บไซต์ http://contest65.ssk.ac.th
 
📌 หากพบปัญหาในการตรวจสอบรายชื่อ 📌
ติดต่อ น.ส.เกศินี บรรจง (082-1539452) / นางปิยลดา หารไชย (083-4752454)