10 ส.ค. 2558 นักเรียน ม.1 แผนการเรียน English Program เข้าร่วมแข่งขัน Skit งาน EP Open House ที่ ร.ร. อนุบาลอุบลราชธานี

activity

[srizonfbalbum id=59] ภาพ โดย May Methawee