ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.4-66

Download >> คลิก

ค้นหารายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 >> คลิก!!!

วิธีการค้นหาข้อมูล
  1. ให้ผู้สมัครพิมพ์เลขประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก ที่ใช้ในการสมัครเรียนออนไลน์ ในวันที่ 11 – 15 มี.ค. 2566 ลงในช่องค้นหา
  2. เมื่อพิมพ์ครบ 13 หลักแล้ว ให้รอสักครู่ ระบบจะแสดงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
วิชาที่สอบ
09.00 – 10.30 น. ข้อสอบ ชุดที่ 1 คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
10.30 – 12.00 น. ข้อสอบ ชุดที่ 2 วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ นักเรียนทุกคนต้องเข้าทดสอบความรู้

คำแนะนำ
– ผู้ปกครองและนักเรียนต้องตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ อาคารสอบ ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ลงวันที 21 มีนาคม 2566 ก่อนวันมาสอบให้เข้าใจก่อน
– ผู้ปกครองควรนำบุตรหลานที่เข้าสอบมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น.
– ผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน
– ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนำรถเข้ามาจอดภายในโรงเรียน ฝั่งสนามสอบ และถนนปลัดมณฑล ตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น.ของวันสอบคัดเลือก

Loading