ประกาศผลการสอบ ม.4 ปีการศึกษา 2566

หรือลิงค์สำรอง >> https://drive.google.com/file/d/1_9nT7j-yIjz7xdOQRa0vwmOQMJT9zeOy/view?usp=share_link

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนปกติ (หนึ่งคน หนึ่งสมรรถนะ หนึ่งความสำเร็จ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด ดังนี้
  1. จบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีสิริเกศ (รายงานตัว ลำดับที่ 1 – 246)
  2. ความสามารถพิเศษ (รายงานตัว ลำดับที่ 1 – 18)
  3. จบการศึกษาจากโรงเรียนอื่น (รายงานตัว เฉพาะ ลำดับที่ 1 – 56)

แนวปฏิบัติ

  1. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศโรงเรียน ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 ให้มารายงานตัวและรับชุดเอกสารมอบตัว ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเกศสิริ
  2. ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้มามอบตัว ส่งเอกสารการมอบตัวตามประกาศโรงเรียน ชำระค่าแนวปฏิบัติของนักเรียนตามประกาศของโรงเรียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนด ในวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี
  3. นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกลำดับสำรองให้มามอบตัวต่อไป

 

Loading