ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวนักเรียน ห้องเรียน คณะสี และกิจกรรมบังคับ นักเรียน
วันมอบตัว  นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 
วันที่มอบตัว : วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
สถานที่มอบตัว : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี
หมายเหตุ
1.ให้นักเรียนเตรียมเอกสารมอบตัวตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2566
2.หากนักเรียนไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ โรงเรียนจะประกาศเรียกลำดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัวต่อไป

รายชื่อมอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนจัดห้องเรียน (สำรอง) >> https://drive.google.com/file/d/1H0sz96urBAQWHR45Xq0Ywore1IYu0VHx/view?usp=share_link


สถานที่มอบตัว : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Loading