สอบราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล

โรงเรียนสตรีสิริเกศมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ตามลายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ssk-004

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.