ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2564

O39-ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564

Download : pdf

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

O39-แนวทางการประพฤติปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา

Download : pdf