ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
879  ถนนปลัดมณฑล  ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์   0 4561 2868   โทรสาร  0 4562 0642
Email : satreesiriket@ssk.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.ssk.ac.th

 

<< แผนผังบริเวณโรงเรียน >>


<< แผนที่การเดินทาง >>