กฎข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการที่นำมาปฏิบัติ
ในโรงเรียนสตรีสิริเกศว่าด้วยเครื่องแต่งกาย

เครื่องแบบนักเรียนชาย

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 1. เสื้อ

เสื้อนักเรียนต้องเป็นเสื้อเชิ้ตคอตั้งสีขาวผ้าไม่บางเกินไป  ผ่าอกตลอด สาบเสื้อมีความกว้าง ขนาด 5 ซม. ติดกระดุมสีขาวแบนขนาดของกระดุมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  1 ซม. แขนสั้นเพียงศอก มีกระเป๋าที่ราวนมเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้าง 8-12 ซม. ลึก 10-15 ซม. เหนือกระเป๋าปักชื่อนามสกุลด้วยด้ายสีน้ำเงินแบบทึบ หน้าอกขวาปัก ส.ส.ก. ขนาดตามแบบของโรงเรียนด้วยด้ายสีน้ำเงิน ใต้ ส.ส.ก. ให้ปักเลขประจำตัวด้วยเลขไทยขนาดตามแบบของโรงเรียนด้วยด้ายสีน้ำเงิน และปักเครื่องหมายบอกระดับชั้นที่ปกเสื้อด้านชวา  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ปักจุดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซ.ม. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ปักดาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 0.5 ซ.ม. ด้วยด้ายสีตามคณะสีที่สังกัด

 1. กางเกง

กางเกงนักเรียน ต้องเป็นกางเกงขาสั้นสีกากีความยาวเหนือเข่าเล็กน้อย วัดจากกึ่งกลางลูกสะบ้า ประมาณ 5 ซ.ม. เมื่อยืนตรง ขากางเกงกว้างพองามตามขนาดของผู้นุ่ง ด้านหน้ามีจีบด้านละ 2 จีบ มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บด้านข้างๆ ละกระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลังหรือกระเป๋าหน้า เป้ากางเกงยาวแต่พองาม เมื่อสวมใส่ให้หัวกางเกงถึงสะดือทับชายเสื้อไว้ข้างใน

 1. เข็มขัด

ใช้เข็มขัดหนังสีน้ำตาล ขนาดกว้าง 3-4 ซม. ความยาวตามความเหมาะสม หัวเข็มขัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเข็มเดียว  มีปลอกหนังสีเดียวกับสายหรือจะใช้เข็มขัดแบบลูกเสือก็ได้

 1. รองเท้า

รองเท้าหุ้มส้นสีน้ำตาลและเป็นรองเท้าชนิดมีสายผูกเชือกสีน้ำตาล  ไม่มีลวดลาย จะเป็นรองเท้าหนัง หรือรองเท้าผ้าไปก็ได้

 1. ถุงเท้า

สวมถุงเท้าสั้นสีน้ำตาลไหม้  ไม่มีลวดลาย  ความยาวเกือบครึ่งน่อง

 1. กระเป๋า

นักเรียนทุกคนต้องใช้กระเป๋านักเรียนสีดำหรือถ้าใช้กระเป๋าสะพายให้ใช้กระเป๋าสะพายตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น

 1. ทรงผม

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทรงผมนักเรียนหรือรองทรงสูง ไม่ดัด ไม่ย้อมสีผม ไม่ใส่น้ำมันหรือเจลใส่ผม  ไม่สวมหมวกทุกประเภท ยกเว้นกรณีที่ต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือเท่านั้น

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทรงผมนักเรียนหรือรองทรงสูง ไม่ดัด ไม่ย้อมสีผม ไม่สวมหมวกทุกประเภท ยกเว้นกรณีที่ต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

หมายเหตุ

เครื่องแบบที่เป็นเครื่องแบบลูกเสือและเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารจะต้องให้ถูกแบบครบเครื่องตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า