กฎข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการที่นำมาปฏิบัติ
ในโรงเรียนสตรีสิริเกศว่าด้วยเครื่องแต่งกาย

เครื่องแบบนักเรียนหญิง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีสิริเกศ ทุกคนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบ ดังต่อไปนี้

 1. เสื้อ

ต้องสวมเสื้อปกกะลาสีขาว คอลึกพอสวมศีรษะได้สะดวก สาบตลบเข้าด้านใน ปกเสื้อขนาด 10 ซ.ม. ใช้ผ้า 2 ชั้น  เย็บแบบเข้าถ้ำ แขนยาวปล่อยพอดีเพียงข้อศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย  ประกอบด้วย ผ้า 2 ชั้น  กว้าง 3 ซม. ความยาวของตัวเสื้อวัดจากข้อมือ เมื่อยืนตรงประมาณ 10-15 ซม. ขอบชายเสื้อด้านล่างมีขอบพับไม่เกิน 3 ซม. ขนาดเสื้อ ตั้งแต่ใต้แขนถึงขอบล่างมีความยาวพอเหมาะกับตัวไม่รัดเอว ริมขอบด้านล่างติดกระเป๋าขนาดกว้าง 5-9 ซม. ยาว 7-10 ซม. ตามขนาดของเสื้อปากกระเป๋าพับริมกว้างไม่เกิน 2 ซม. ผ้าผูกคอสีกรมท่า ชายสามเหลี่ยมกว้างตั้งแต่ 8-12 ซม. ยาว 50-80 ซม. ผูกเงื่อกะลาสีหน้าอกขวาปักทึบ ส.ส.ก. ด้วยด้ายสีน้ำเงินตามขนาดและรูปแบบตัวอักษรของโรงเรียน  ใต้ ส.ส.ก. ปักเลขประจำตัวนักเรียนด้วยเลขไทยตามแบบที่โรงเรียนกำหนด โดยปักจุดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซม. ด้วยด้ายสีตามคณะสีที่ตนเองสังกัด

 1. กระโปรง

ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยงแบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังจับเป็นกลีบข้างละ 3 กลีบ หันกลีบออกข้างนอก  เย็บทับกลีบจากขอบกระโปรงลงมา 8-12 ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลาง พองาม ความยาวกระโปรงเพียงคลุมเข่าติดซิบด้านข้าง

 1. รองเท้า

รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นและหุ้มปลายเท้า หัวมน  ไม่มีลวดลาย มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 2.5 ซม. สำหรับรองเท้าที่ใช้ในการฝึกพลศึกษา ใช้รองเท้าผ้าใบไม่มีลวดลายสีขาว (ไม่หุ้มข้อ)

 1. ถุงเท้า

ถุงเท้าสั้นสีขาว ไม่มีลวดลายใดๆ พับปลายเสมอข้อเท้า

 1. ทรงผม

ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ ถ้าผมยาวให้รวมหรือถักเปียเดียวและผูกโบว์ที่โรงเรียนกำหนด ไม่ดัด ไม่ซอย ไม่ย้อมสีผม ติดกิ๊บสีดำ ไม่ใส่น้ำมันหรือเจลใส่ผม ไม่ตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องสำอางใดๆ

 1. กระเป๋า

ใช้กระเป๋านักเรียนสีดำหรือกระเป๋าสะพายของโรงเรียนเท่านั้น

หมายเหตุ

          เครื่องแบบกิจกรรมบังคับ ได้แก่ เครื่องแบบยุวกาชาด เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ จะต้องให้ถูกต้องครบเครื่องตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
9
10
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ทุกคนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบ ดังต่อไปนี้

 1. เสื้อ

ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินไป ไม่จับเกร็ดเน้น ทรงคอเชิ้ต สาบตลบเข้าด้านใน  แขนยาวเหนือศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อยประกอบด้วยผ้า 2 ชั้น กว้าง 3 ซ.ม. การปักอักษร ส.ส.ก. ชื่อและเลขประจำตัว ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับมัธยมศึกษาตอนต้น ปักเครื่องหมายระดับชั้น รูปดาว ที่ปกเสื้อด้านขวา ขนาด 0.5 ซ.ม. ด้วยด้ายสีตามคณะสีที่คนเองสังกัด ติดกระดุมเกลี้ยงกลมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม. 4-5 เม็ด เมื่อสวมใส่ให้ชายเสื้อเข้าในกระโปรงให้เรียบร้อย

 1. เข็มขัด

ใช้เข็มขัดหนังสีดำ กว้าง 3-5 ซม. หัวเข็มขัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลัดหุ้มหนังสีดำเข็มเดียว คาดทับกระโปรง

 1. กระโปรง

ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยงแบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังจับเป็นกลีบข้างละ 3 กลีบ หันกลีบออกข้างนอก  เย็บทับกลีบจากขอบกระโปรงลงมา 8-12 ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลาง พองาม ความยาวกระโปรงเพียงคลุมเข่าติดซิบด้านข้าง

 1. รองเท้า

รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นและหุ้มปลายเท้า หัวมน  ไม่มีลวดลาย มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 2.5 ซม. สำหรับรองเท้าที่ใช้ในการฝึกพลศึกษา ใช้รองเท้าผ้าใบไม่มีลวดลายสีขาว (ไม่หุ้มข้อ)

 1. ถุงเท้า

ถุงเท้าสั้นสีขาว ไม่มีลวดลายใดๆ พับปลายเสมอข้อเท้า

 1. ทรงผม

ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ ถ้าผมยาวให้รวมหรือถักเปียเดียวและผูกโบว์ที่โรงเรียนกำหนด ไม่ดัด ไม่ซอย ไม่ย้อมสีผมติดกิ๊บสีดำ ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย ด้วยโบว์สีน้ำเงินเข้ม ไม่ใส่น้ำมันหรือเจลใส่ผม ไม่ตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องสำอางใดๆ

 1. กระเป๋า

ใช้กระเป๋านักเรียนสีดำหรือกระเป๋าสะพายของโรงเรียนเท่านั้น

ชุดเนตรนารี

ชุดยุวกาชาด

ชุดผู้บำเพ็ญประโยชน์