กฎข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการที่นำมาปฏิบัติ
ในโรงเรียนสตรีสิริเกศว่าด้วยเครื่องแต่งกาย

เครื่องแบบนักเรียนหญิง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีสิริเกศ ทุกคนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบ ดังต่อไปนี้

 1. เสื้อ

ต้องสวมเสื้อปกกะลาสีขาว คอลึกพอสวมศีรษะได้สะดวก สาบตลบเข้าด้านใน ปกเสื้อขนาด 10 ซ.ม. ใช้ผ้า 2 ชั้น  เย็บแบบเข้าถ้ำ แขนยาวปล่อยพอดีเพียงข้อศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย  ประกอบด้วย ผ้า 2 ชั้น  กว้าง 3 ซม. ความยาวของตัวเสื้อวัดจากข้อมือ เมื่อยืนตรงประมาณ 10-15 ซม. ขอบชายเสื้อด้านล่างมีขอบพับไม่เกิน 3 ซม. ขนาดเสื้อ ตั้งแต่ใต้แขนถึงขอบล่างมีความยาวพอเหมาะกับตัวไม่รัดเอว ริมขอบด้านล่างติดกระเป๋าขนาดกว้าง 5-9 ซม. ยาว 7-10 ซม. ตามขนาดของเสื้อปากกระเป๋าพับริมกว้างไม่เกิน 2 ซม. ผ้าผูกคอสีกรมท่า ชายสามเหลี่ยมกว้างตั้งแต่ 8-12 ซม. ยาว 50-80 ซม. ผูกเงื่อกะลาสีหน้าอกขวาปักทึบ ส.ส.ก. ด้วยด้ายสีน้ำเงินตามขนาดและรูปแบบตัวอักษรของโรงเรียน  ใต้ ส.ส.ก. ปักเลขประจำตัวนักเรียนด้วยเลขไทยตามแบบที่โรงเรียนกำหนด โดยปักจุดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซม. ด้วยด้ายสีตามคณะสีที่ตนเองสังกัด

 1. กระโปรง

ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยงแบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังจับเป็นกลีบข้างละ 3 กลีบ หันกลีบออกข้างนอก  เย็บทับกลีบจากขอบกระโปรงลงมา 8-12 ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลาง พองาม ความยาวกระโปรงเพียงคลุมเข่าติดซิบด้านข้าง

 1. รองเท้า

รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นและหุ้มปลายเท้า หัวมน  ไม่มีลวดลาย มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 2.5 ซม. สำหรับรองเท้าที่ใช้ในการฝึกพลศึกษา ใช้รองเท้าผ้าใบไม่มีลวดลายสีขาว (ไม่หุ้มข้อ)

 1. ถุงเท้า

ถุงเท้าสั้นสีขาว ไม่มีลวดลายใดๆ พับปลายเสมอข้อเท้า

 1. ทรงผม

ตัดผมเสมอปลายติ่งหู ไม่ดัด ไม่ซอย ไม่ย้อมสีผม ติดกิ๊บสีดำ ไม่ใส่น้ำมันหรือเจลใส่ผม ไม่ตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องสำอางใดๆ

 1. กระเป๋า

ใช้กระเป๋านักเรียนสีดำหรือกระเป๋าสะพายของโรงเรียนเท่านั้น

หมายเหตุ

          เครื่องแบบกิจกรรมบังคับ ได้แก่ เครื่องแบบยุวกาชาด เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ จะต้องให้ถูกต้องครบเครื่องตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ทุกคนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบ ดังต่อไปนี้

 1. เสื้อ

ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินไป ไม่จับเกร็ดเน้น ทรงคอเชิ้ต สาบตลบเข้าด้านใน  แขนยาวเหนือศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อยประกอบด้วยผ้า 2 ชั้น กว้าง 3 ซม. การปักอักษร ส.ส.ก. ชื่อและเลขประจำตัว ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับมัธยมศึกษาตอนต้น ปักเครื่องหมายระดับชั้น รูปดาว ที่ปกเสื้อด้านขวา ขนาด 0.5 ซม. ด้วยด้ายสีตามคณะสีที่คนเองสังกัด ติดกระดุมเกลี้ยงกลมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. 4-5 เม็ด เมื่อสวมใส่ให้ชายเสื้อเข้าในกระโปรงให้เรียบร้อย

 1. เข็มขัด

ใช้เข็มขัดหนังสีดำ กว้าง 3-5 ซม. หัวเข็มขัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลัดหุ้มหนังสีดำเข็มเดียว คาดทับกระโปรง

 1. กระโปรง

ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยงแบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังจับเป็นกลีบข้างละ 3 กลีบ หันกลีบออกข้างนอก  เย็บทับกลีบจากขอบกระโปรงลงมา 8-12 ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลาง พองาม ความยาวกระโปรงเพียงคลุมเข่าติดซิบด้านข้าง

 1. รองเท้า

รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นและหุ้มปลายเท้า หัวมน  ไม่มีลวดลาย มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 2.5 ซม. สำหรับรองเท้าที่ใช้ในการฝึกพลศึกษา ใช้รองเท้าผ้าใบไม่มีลวดลายสีขาว (ไม่หุ้มข้อ)

 1. ถุงเท้า

ถุงเท้าสั้นสีขาว ไม่มีลวดลายใดๆ พับปลายเสมอข้อเท้า

 1. ทรงผม

ตัดผมสั้น เสมอปลายติ่งหู ไม่ดัด ไม่ซอย ไม่ย้อมสีผมติดกิ๊บสีดำ ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย ด้วยโบว์สีน้ำเงินเข้ม ไม่ใส่น้ำมันหรือเจลใส่ผม ไม่ตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องสำอางใดๆ

 1. กระเป๋า

ใช้กระเป๋านักเรียนสีดำหรือกระเป๋าสะพายของโรงเรียนเท่านั้น

ชุดเนตรนารี

ชุดยุวกาชาด

ชุดผู้บำเพ็ญประโยชน์