กฎข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการที่นำมาปฏิบัติ
ในโรงเรียนสตรีสิริเกศว่าด้วยเครื่องแต่งกาย

เครื่องแบบเสื้อโรงเรียนและคณะสี

นักเรียนทุกคนจะต้องมีเสื้อโรงเรียน ซึ่งเป็นเสื้อคอโปโลสีชมพู และทุกคนต้องมีเสื้อคณะสีเป็นเสื้อคอโปโลตามคณะสีที่ตนเองสังกัด พร้อมด้วยกางเกงวอร์มสีดำ  ปัก S.S.K  ทั้งนี้ เสื้อโปโลสีชมพูและเสื้อคณะสีจะต้องปักชื่อให้เรียบร้อยด้วยด้ายสีขาว ที่หน้าอกด้านขวา