คะแนน O-NET
ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2559 – 2561
จำแนกตามประเภท

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 สถานศึกษาปีการศึกษา 2559ปีการศึกษา 2560ปีการศึกษา 2561
[33012002] สตรีสิริเกศ44.2540.0444.58
#ระดับ สพฐ.38.4427.5937.71
#ระดับประเทศ38.2927.4637.5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 สถานศึกษาปีการศึกษา 2559ปีการศึกษา 2560ปีการศึกษา 2561
[33012002] สตรีสิริเกศ34.2633.5135.57
#ระดับ สพฐ.34.6633.4135.32
#ระดับประเทศ34.4933.2335.02