คะแนน O-NET
ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2559 – 2562
จำแนกตามประเภท

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สถานศึกษาปีการศึกษา 2559ปีการศึกษา 2560ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสตรีสิริเกศ44.2540.0444.5843.05
ระดับ สพฐ.38.4427.5937.7136.52
ระดับประเทศ38.2927.4637.536.30

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สถานศึกษาปีการศึกษา 2559ปีการศึกษา 2560ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสตรีสิริเกศ34.2633.5135.5732.66
ระดับ สพฐ.34.6633.4135.3232.62
ระดับประเทศ34.4933.2335.0232.34