ติดต่อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 0 4561 2868 โทรสาร 0 4562 0642 Email : admin@ssk.ac.th