กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ระบบบริการURL
เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานวิชาการhttps://sites.google.com/ssk.ac.th/academic-ssk
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศhttp://www.dograde.online/satreesiriket/
ระบบตรวจสอบตารางเรียน - ตารางสอนออนไลน์http://ssktimetable.orgfree.com/
ระบบลงทะเบียนสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมhttp://reg.ssk.ac.th/PageRegister.aspx
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนhttp://reg.ssk.ac.th/regisactivities.aspx
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์http://admission.ssk.ac.th/
ระบบพิมพ์เกียรติบัตรการสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่งhttp://www.ssk.ac.th/?page_id=4137
ระบบจัดการการนำเสนอเวทีศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศhttp://is63.ssk.ac.th

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

ระบบบริการURL
ระบบบริหารงบประมาณโรงเรียนสตรีสิริเกศ http://e-budget.ssk.ac.th
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์http://eoffice.ssk.ac.th
เว็บไซต์งานแผนงานhttps://plan.ssk.ac.th
เว็บไซต์งานสารสนเทศโรงเรียนhttps://information.ssk.ac.th

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ระบบบริการURL
เว็บไซต์โรงเรียนสตรีสิริเกศhttp://www.ssk.ac.th
เว็บไซต์ระบบจัดการองค์ความรู้โรงเรียนสตรีสิริเกศhttp://km.ssk.ac.th
Facebook โรงเรียนสตรีสิริเกศhttps://www.facebook.com/s.siriket
Digital Libraryhttp://ssk.vlcloud4.net

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ระบบบริการURL
เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคลhttps://personel.ssk.ac.th/
เว็บไซต์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนhttps://www.student.co.th/

Loading