ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นห้องเรียนชายหญิงรวมร้อยละ
มัธยมศึกษาปีที่ 11116225741914.12
มัธยมศึกษาปีที่ 21118627746315.61
มัธยมศึกษาปีที 31116026542514.55
มัธยมศึกษาปีที่ 41519138257318.47
มัธยมศึกษาปีที่ 51519138857918.94
มัธยมศึกษาปีที่ 61515938154018.31
รวม781,0491,9502,999100.00

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2565
หมายเหตุ ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง