ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นห้องเรียนชายหญิงรวมร้อยละ
มัธยมศึกษาปีที่ 11319429148515.82
มัธยมศึกษาปีที่ 21116625542113.73
มัธยมศึกษาปีที 31118827446215.07
มัธยมศึกษาปีที่ 41518037255218.00
มัธยมศึกษาปีที่ 51519038057018.59
มัธยมศึกษาปีที่ 61519038657618.79
รวม801,1081,9583,066100.00

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2566
หมายเหตุ ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง