0
ภูเบศ เศรษฐบุตร
ก.ย. 21, 2565 11:41 AM 0 Answers กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Member Since Jun 2015
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
1.เข้าเว็บไซต์ : http://www.dograde.online/satreesiriket

2.เข้าสู่หน้าเข้าระบบตรวจสอบสอบผลการเรียน
1. ชื่อเข้าระบบ : เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
2. รหัสผ่าน : วันเดือนปีเกิดนักเรียน โดยพิมพ์ในรูปแบบ วัน/เดือน/พ.ศ.เกิด
เช่น วันเกิด : 11 พฤษภาคม 2563 ให้พิมพ์ในรูปแบบ 11/05/2563
หมายเหตุ
- ถ้าวันหรือเดือน เป็นหลักเดียว ให้ใส่ 0 นำหน้า
- ไม่สามารถใช้เลข 13 หลักผู้ปกครองดูได้
- เอกสารในเว็บไซต์เป็นเอกสารสำเนา ไม่สามารถนำไปใช้จริงได้ ถ้าต้องการใช้เอกสาร ให้ติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ
0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers
Sort By: