คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมงานถวายพระพร 63 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

คณะครูโรงเรียนสตรีสิ

Read more

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด รุ่นที่ 247

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

การอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน(SMSS)

16 มิ.ย. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน(School Management Support System : SMSS) ให้แก่บุคลากร

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามฯตามจุดเน้น สพฐ

8 มิ.ย. 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตริสิริเกศ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558

Read more