ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1, 4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1, 4 ปีการศึกษา 2560

Read more

ประชุมชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ

16 ก.ย. 59 ชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมประจำปี ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายสมบูรณ์ โพธิ์งาม เป็นประธานในพิธี

Read more

ทำบุญตักบาตร “โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”

15 ก.ย. 59 นางสาวภัทยา นามวงศ์ และนายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน ระดับชั้น ม.1 และบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ทำบุญตักบาตร “โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี

Read more

อบรมครูที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกรณี

15 ก.ย. 59 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการอบรมครูที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกรณีและการจัดทำ Case Report ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Read more

การนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 มีนโยบายให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน

Read more

นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1/2559

2 ก.ย. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการนิเทศภายในกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการนิเทศ กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน

Read more

นิทรรศการคณิตศาสตร์/การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

9 ก.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมนิทรรศการคณิตศาสตร์และการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

Read more

โรงเรียนสตรีสิริเกศทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

9 ก.ย. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศนำโดยนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำคณะครู-นักเรียนและบุคลากรทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายแด่พระสงฆ์สามเณร

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2559

งานห้องสมุดโรงเรียนสตรีสิริเกศประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ส.ค. 2559

Read more
หน้า 1 จาก 2412345...1020...หน้าสุดท้าย »