Company Logo

Visitors Counter

3367843
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
628
820
8221
543413
52683
64550
3367843

Your IP: 54.237.18.51
Server Time: 2014-08-23 14:31:33
Visitors Counter

Web Service
เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.4 ระหว่างวันที่ 19-20 มิ.ย. 57 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการ ในการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้ารับการอบรม จำนวน 579 คน โดยมีพระวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัดเทพากร หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในการอุปถัมภ์ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มาให้การอบรมดังกล่าว [ภาพกิจกรรม]

>>> แบบประเมินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.4 <<<

ชนะเลิศโครงการรักษ์ภาษาไทย สพม.28

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ขอแสดงความชื่นชมยินดีเด็กหญิงสุภาพร ซอนทรัพย์ ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย 2557 กิจกรรมการแต่งกลอนสุภาพ ระดับ ม.1-3 ประเภทบุคคล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

บุคลากร ร.ร. ตรวจสุขภาพประจำปี 2557

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

วันที่ 18 มิ.ย. 57 คณะครู  เจ้าหน้าที่ และบุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  ตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ปี 2557 ณ ห้องชมพูขาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งทราบถึงความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี[ภาพกิจกรรม]

พิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
โรงเเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมแสดงถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ [ภาพกิจกรรม]

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (2 Votes)
นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรของโรงเรียนประสบความสำเร็จ ดังนี้
1. เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางนันท์นภัส อุบลพงษ์, นางกนกอร ณิชกุล, นางมุสิกมาศ อาษาศรี, นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นางสาวดารณี วัฒนปาณี, นางสาว จุธาภัค วรโคตร, นางสาวจินต์ภาณี กองจินดา, นางสาวพิชญาภา สีมานะ, นางหนึ่งฤทัย จิบจันทร์
3. แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, สถาบันพลศึกษาศรีสะเกษ 4. แนะนำครูพิเศษสอนภาษาจีน, เวียดนาม
[ภาพกิจกรรม]

Clean Food Good Taste

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบป้ายรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ให้แก่ร้านค้า 5 ร้าน ในศูนย์อาหารโรงเรียนสตรีสิริเกศ คือ 1. ร้านก๋วยจั๊บลุงอ๊อด 2. ร้านก๋วยจั๊บป้าแว่น 3. ร้านครัวแม่แหม่ม 4. ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น 5. ร้านบอย-บอล[ภาพกิจกรรม]

การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (4 Votes)

ขอแสดงความยินดีรางวัลเหรียญทอง "การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น ระดับ ม. ต้น ผลงาน "การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อรณรงค์ เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้ศูนย์อาหารโรงเรียนสตรีสิริเกศ" [ภาพกิจกรรม]

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2,3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (4 Votes)

นายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นประธานในพิธีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2, 3 เพื่อแนะนำชี้แจงนโยบายของโรงเรียนที่จะดำเนินการในปีการศึกษานี้ และให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ชำระเงินบำรุงการศึกษาและเงินอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1/2557 รวมทั้งรับมอบอุปกรณ์การเรียนจากทางโรงเรียนด้วย[ภาพกิจกรรม]Genius Extensions
Genius Extensions
Genius Extensions

Powered by SSK®. Developed by: Tribeca Theme  Valid XHTML and CSS.