ข่าวประกาศ & แจ้งให้ทราบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล-งานครบรอบ-75-ปีสตรีสิริเกศ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล เนื่องในงานครบรอบ 75 ปีสตรีสิริเกศ โดยได้รับเกียรติจากนายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาให้เกียรติเปิดงานเดินวิ่งการกุศล 75 ปี สตรีสิริเกศ... อ่านเพิ่มเติม
332
มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน-กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตริสิริเกศ มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน... อ่านเพิ่มเติม
177
มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน-กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตริสิริเกศ มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน... อ่านเพิ่มเติม
144
มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน-กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตริสิริเกศ มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน... อ่านเพิ่มเติม
139
การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (คณะกรรมการคือ นายสุข มีกุล, นางสุหัส ชำนิกุล, นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ, นางพรเพ็ญ ดอกไม้, นายดาวหยาด... อ่านเพิ่มเติม
139
งานแสดงมุทิตาจิตคณะครูที่เกษียณอายุราชการ-ประจำปีการศึกษา-2557
  วันที่ 26 กันยายน 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมร้อยใจแสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ภาคเช้า คณะครูที่เกษียณอายุราชการ กล่าวอำลานักเรียนและโรงเรียนจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับคณะครู ภาคค่ำ... อ่านเพิ่มเติม
185
การนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 17 กันยายน 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับการนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินจากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา เขต 28 คือ 1. นายสุข มีกลุ 2. นายไสว ผาสุข 3. นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ 4. นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย 5. นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว 6. นายยิ่งยง นันทวณิชชากร 7.... อ่านเพิ่มเติม
133
นิทรรศการ-สังคมนิทัศน์-วิถีไทย-วิถีพอเพียง-วิถีอาเซียน
วันที่ 16 กันยายน 2557 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระฯภาษาต่างประ เทศ, กลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดนิทรรศการ "สังคมนิทัศน์ : วิถีไทย วิถีพอเพียง วิถีอาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเอกอลงกรณ์ มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้... อ่านเพิ่มเติม
128
ร-ร-สตรสิริเกศ-ร่วมแสดงผลงาน-the-best-practice
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการ ในงาน The best practice ณ... อ่านเพิ่มเติม
111
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรการแข่งขันให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ในโอกาสเดียวกันนักเรียนทุน AFS... อ่านเพิ่มเติม
129
กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้... อ่านเพิ่มเติม
96
นักเรียนรับรางวัลจากการประกวดพูดสุนทรพจน์-คำพ่อสอน-ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่11 สิงหาคม2557 นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับจากการประกวดพูดสุนทรพจน์ คำพ่อสอน ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ด.ช.วสุ โพธิ์งาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ, นางสาวชุติมา เพชรสุก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ... อ่านเพิ่มเติม
147
คณะครูทัศนศึกษาและร่วมงานมุทิตาจิต-คณะครูที่เกษียณอายุราชการ
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมงานทัศนศึกษาไหว้พระ 9 วัด และร่วมงานมุทิตาจิต คณะครูที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 พระธาตุศรีคูณ(พระธาตุประจำวันวันเกิดวันอังคาร) ... อ่านเพิ่มเติม
57
งานมุทิตาจิตครูยุพาพร-วิเศษสังข์และครูอัมพร-เชื้อโชติ
29 กรกฏาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตริสิริเกศ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตครูยุพาพร วิเศษสังข์และครูอัมพร เชื้อโชติ ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี << ภาพกิจกรรม... อ่านเพิ่มเติม
63
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย... อ่านเพิ่มเติม
590
ep-mep-open-house-7th-2014
โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นเจ้าภาพจัดงาน EP/MEP Open House 7th @2014 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฏาคม 2557 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันจากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันมากมาย << ภาพกิจกรรม1 >> << ภาพกิจกรรม2... อ่านเพิ่มเติม
78
แนะแนวสัญจร-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 ก.ค. 2557 งานแนะแนวโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม "แนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ... อ่านเพิ่มเติม
763
เวียนเทียน-วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 10 ก.ค. 2557 คณะครูและนักเรียนระดับโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกันทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โดยระดับชั้นไปที่ วัดเลียบบูรพาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ [ภาพกิจกรรมม.4] และระดับชั้น ม.6 ไปที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม(พระอารามหลวง)... อ่านเพิ่มเติม
622
กิจกรรมห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ระดับ-ม-ต้น
โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ณ ห้องประชุมชมพู-ขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ วันที่ 4-6 กรกฎาคม... อ่านเพิ่มเติม
710
อบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา-yt-youth-counselor-ปี-2557
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดอบรมการขยายเครือข่ายนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาระดับชั้นเรียน (YT : Youth Counselor) ปีการศึกษา 2557 ณ... อ่านเพิ่มเติม
777
มอบเกียรติบัตรและรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตร, รางวัลแก่นักเรียน, ห้องเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมต่างๆ ในวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน... อ่านเพิ่มเติม
719
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กองลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมพิธีสวนสนามและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี... อ่านเพิ่มเติม
675
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ... อ่านเพิ่มเติม
747
มอบสิ่งของบริจาคแก่ทหาร
นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำบุคลากรและนักเรียนมอบสิงของที่ได้รับการบริจาดจากบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ แก่กองกำลังรักษาความสงบประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความเสียสละของทหารหาญ... อ่านเพิ่มเติม
536
กิจกรรม-รำลึกครูกลอนสุนทรภู่-ปี-2557
กลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม "รำลึกครูกลอนสุนทรภู่" เพื่อสดุดีกวีเอกของไทยและของโลก, เผยแพร่ชีวประวัติและผลงาน, ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในผลงานของท่านและมีเจตนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ในการจัดกิจกรรมครั้งมีการจัดประกวดทักษะภาษาไทย,... อ่านเพิ่มเติม
610
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมในการรณรงค์ต่างๆ เช่น การประกวดป้ายต่อต้านยาเสพติด, คำขวัญต่อต้านยาเสพติดของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมการมอบโล่ห์รางวัลให้กับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุธี ชินชัย ผอ.โรงเรียน... อ่านเพิ่มเติม
606
basic-english-conversation
ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ศรีสะเกษ ยโสธร ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม การสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ หลังเลิกแถวเคารพธงชาติ ก่อนเข้าเรียนตามตารางเรียน และพบปะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ... อ่านเพิ่มเติม
681
การอบรมคุณธรรมระดับชั้น-ม-4
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.4 ระหว่างวันที่ 19-20 มิ.ย. 57 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการ ในการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้ารับการอบรม จำนวน 579 คน โดยมีพระวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัดเทพากร... อ่านเพิ่มเติม
709
การอบรมคุณธรรมระดับชั้น-ม-1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย. 57 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการ ในการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้น ม.1 เข้ารับการอบรม จำนวน 397 คน โดยมีพระวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัดเทพากร... อ่านเพิ่มเติม
558
ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย-สพม-28
ขอแสดงความชื่นชมยินดีเด็กหญิงสุภาพร ซอนทรัพย์ ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย 2557 กิจกรรมการแต่งกลอนสุภาพ ระดับ ม.1-3 ประเภทบุคคล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต... อ่านเพิ่มเติม
612
บุคลากรโรงเรียนตรวจสุขภาพประจำปี-2557
วันที่ 18 มิ.ย. 57 คณะครู  เจ้าหน้าที่ และบุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  ตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ปี 2557 ณ ห้องชมพูขาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งทราบถึงความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์... อ่านเพิ่มเติม
673
พิธีวันไหว้ครู-ปีการศึกษา-2557
โรงเเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมแสดงถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้... อ่านเพิ่มเติม
871
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรของโรงเรียนประสบความสำเร็จ
นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรของโรงเรียนประสบความสำเร็จ ดังนี้ 1. เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางนันท์นภัส อุบลพงษ์, นางกนกอร ณิชกุล, นางมุสิกมาศ อาษาศรี, นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นางสาวดารณี วัฒนปาณี, นางสาว จุธาภัค วรโคตร,... อ่านเพิ่มเติม
642
clean-food-good-taste
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบป้ายรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ให้แก่ร้านค้า 5 ร้าน ในศูนย์อาหารโรงเรียนสตรีสิริเกศ คือ 1. ร้านก๋วยจั๊บลุงอ๊อด 2. ร้านก๋วยจั๊บป้าแว่น 3. ร้านครัวแม่แหม่ม 4. ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น 5.... อ่านเพิ่มเติม
769
การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ขอแสดงความยินดีรางวัลเหรียญทอง "การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น ระดับ ม. ต้น ผลงาน "การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อรณรงค์ เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้ศูนย์อาหารโรงเรียนสตรีสิริเกศ"... อ่านเพิ่มเติม
1100
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น-ม-2,3
นายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นประธานในพิธีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2, 3 เพื่อแนะนำชี้แจงนโยบายของโรงเรียนที่จะดำเนินการในปีการศึกษานี้ และให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ชำระเงินบำรุงการศึกษาและเงินอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1/2557... อ่านเพิ่มเติม
943
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา-school-ict
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา(School ICT) เพื่อให้บุคลากรครูผู้สอนและบุคลากรประจำสำนักงาน สามารถใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงานการเรียนการสอนและงานสำนักงาน โดยวิทยากรจากบริษัท Intellisys Solution... อ่านเพิ่มเติม
895
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ตามที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ แจ้งผู้ปกครองเป็นหนังสือราชการเรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2, 3, 5, 6 แล้วนั้น โรงเรียนฯ ได้ปรับเปลี่ยนการประชุมเป็นภาคเช้าทั้งหมด ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ วันที่ 2 พ.ค. 2557 : ระดับชั้น ม.2, 3เวลา 08.30 น. ประชุมผู้ปกครอง... อ่านเพิ่มเติม
1099
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบหลักสูตร-รุ่นที่-74
นายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ระดับชั้น ม.3, 6 ที่จบหลักสูตรการศึกษา รุ่นที่ 75 ประจำปีการศึกษา... อ่านเพิ่มเติม
1652
28
ดร.ฤธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาให้การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ณ ห้องประชุมชมพู-ขาว... อ่านเพิ่มเติม
1481
2014-02-27-07-22-50
คณะกรรมการนิเทศของกลุ่มโรงเรียน "หลักเมือง" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ให้เกียรติมานิเทศ กำกับ ติดตาม... อ่านเพิ่มเติม
1634
2014-02-21-02-59-14
กิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล การศึกษาด้วยตนเอง(Independent Study : IS) IS1-IS3 ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 กำหนดการดังนี้ 08.00-08.20 น. นักเรียนระดับชั้น ม. 1 และครูประจำวิชาคาบเรียนที่ 1 พร้อมกันที่หอประชุมฯ08.20-08.35... อ่านเพิ่มเติม
1483
6-74
บรรยากาศวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม. 6 รุ่น 74[ภาพกิจกรรม #1] [ภาพกิจกรรม #2] [ภาพกิจกรรม #3] อ่านเพิ่มเติม
1956
2014-02-17-02-28-32
นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "แสงธรรมนำทางชีวิต" ม.6 โดยพระวิทยากรพระมหาสมปอง ตาลปุตโตและคณะ มีนักเรียนระดับชั้น ม. 6 เข้ารับการอบรมจำนวน 676 คน มีวัตถุประสงค์การจัดอบรมดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา... อ่านเพิ่มเติม
1318
2014-02-13-05-41-25
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้กำหนดให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ร่วมใจกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.30 น. โดยมอบหมายให้ครูที่ปรึกษา/ประจำชั้นแต่ละระดับชั้นนำนักเรียนไปประกอบพิธีตามวัดต่างๆ... อ่านเพิ่มเติม
1291
2014-02-11-04-22-03
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีปฏิญานตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมบังคับตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 1500 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา... อ่านเพิ่มเติม
1317
2014-02-07-07-42-18
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมกายจน์สิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานและการพัฒนาโรงเรียน โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ครั้งที่ 1/2556 2.... อ่านเพิ่มเติม
1250
2557
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ตรง ตลอดจนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เปิดรับสมัคร 24-31 มกราคม 2557... อ่านเพิ่มเติม
1349
4
นักเรียนระดับชั้น ม.4 จำนวน 4 ห้องเรียน เดินทางไปทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ณ เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท & แอดเวนเจอร์แคมป์ เลขที่ 252 หมู่ 7 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์... อ่านเพิ่มเติม
1657
2014-01-17-02-11-33
โรงเรียนฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 57 รูป จาก 3 วัด ตอนเช้าและเลี้ยงพระเพลเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเปิดห้องประชุม "เกศสิริ"... อ่านเพิ่มเติม
1568
2014-01-15-00-57-21
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นายสุธี ชินชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร, รางวัลให้แก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันโครงการ "เยาวชนคนเก่ง" ประจำปีการศึกษา... อ่านเพิ่มเติม
1410
2013-12-19-00-08-00
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนฯที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งขันในระดับประเทศ 6 กิจกรรม(มากที่สุดของ สพม. เขต 28) จากการเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 37 กิจกรรม(ได้ 28 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 1 เข้าร่วม) ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ... อ่านเพิ่มเติม
835
2013-12-06-02-49-39
โรงเรียนสตรีสิริเกศและจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราช" โดยโรงเรียนสตรีสิริเกศกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ และจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี... อ่านเพิ่มเติม
1578
2013-12-04-12-04-36
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศนายสุธี ชินชัยและคณะประกอบด้วยหัวหน้างานต่างๆ ของโรงเรียน จำนวน 15 คน ได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับโปรแกรมระบบริหารสถานศึกษา(School ICT) ของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นแนวทางนำมาปรับใช้กับการพัฒนาบริหารโรงเรียนด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน World Class... อ่านเพิ่มเติม
1390
2013-11-29-03-46-42
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพให้นักเรียนเกิดทักษะทุกด้านเพื่อสนองนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขึ้นระหว่างวันที่ 26-39 พ.ย. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์... อ่านเพิ่มเติม
1558
2013-11-20-03-22-01
คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา หารายได้สมทบทุนสร้างลานเอนกประสงค์ให้โรงเรียน(ลานอำไพนุสรณ์) ในวันที่ 20 พ.ย. 2556 เริ่มพิธีตั้งแต่ 08.30 น.ตั้งกองผ้าป่าที่หน้าพิธีเสาธง แห่ขบวนผ้าป่าสามัคคี 10.00 น.พิธีทอดผ้าป่า ณ ห้องประชุมชมพู-ขาว 11.00... อ่านเพิ่มเติม
1657
2013-11-15-02-57-46
[ระเบียบการ][ระเบียบการสอบภาษาอังกฤษ][ระเบียบการสอบสังคม][หนังสือราชการ][ใบสมัคร]     อ่านเพิ่มเติม
2420
2013-10-12-04-14-13
การอบรมการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพตามแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award : TQA) วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี... อ่านเพิ่มเติม
1579

แผนผังการจัดงาน Northeastern EP/MEP Open House July 17-19, 2014

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.75 (2 Votes)

ข่าวยอดนิยม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

E-service

เข้าระบบ

แนะนำบุคลากรโรงเรียน

E00291-191-4R-1.jpg

ปฏิทินโรงเรียน

ธันวาคม 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ปฏิทินล่าสุด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2014
75 ปี สตรีสิริเกศ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2014
75 ปี สตรีสิริเกศ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2014
75 ปี สตรีสิริเกศ

ผู้เยี่ยมชม

3655837
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
115
1277
2798
844007
37317
99877
3655837

Your IP: 54.90.66.237
Server Time: 2014-12-23 00:33:39

เยาวชนคนเก่ง 57

แบบสำรวจข้อมูล

สหวิชาดอทคอม

เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง