ข่าวประกาศ & แจ้งให้ทราบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล-งานครบรอบ-75-ปีสตรีสิริเกศ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล เนื่องในงานครบรอบ 75 ปีสตรีสิริเกศ โดยได้รับเกียรติจากนายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาให้เกียรติเปิดงานเดินวิ่งการกุศล 75... อ่านเพิ่มเติม
184
มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน-กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตริสิริเกศ มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน... อ่านเพิ่มเติม
90
มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน-กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตริสิริเกศ มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน... อ่านเพิ่มเติม
81
มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน-กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตริสิริเกศ มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน... อ่านเพิ่มเติม
70
การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (คณะกรรมการคือ นายสุข มีกุล, นางสุหัส ชำนิกุล,... อ่านเพิ่มเติม
82
งานแสดงมุทิตาจิตคณะครูที่เกษียณอายุราชการ-ประจำปีการศึกษา-2557   วันที่ 26 กันยายน 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมร้อยใจแสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ภาคเช้า คณะครูที่เกษียณอายุราชการ... อ่านเพิ่มเติม
82
การนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับการนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินจากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา เขต 28 คือ 1. นายสุข มีกลุ 2. นายไสว ผาสุข 3.... อ่านเพิ่มเติม
55
นิทรรศการ-สังคมนิทัศน์-วิถีไทย-วิถีพอเพียง-วิถีอาเซียน วันที่ 16 กันยายน 2557 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระฯภาษาต่างประ เทศ, กลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดนิทรรศการ "สังคมนิทัศน์ : วิถีไทย วิถีพอเพียง... อ่านเพิ่มเติม
58
ร-ร-สตรสิริเกศ-ร่วมแสดงผลงาน-the-best-practice วันที่ 26 สิงหาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการ ในงาน The best practice ณ จังหวัดมุกดาหาร   [ ภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 ] [ ภาพกิจกรรมชุดที่ 2... อ่านเพิ่มเติม
63
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรการแข่งขันให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ในโอกาสเดียวกันนักเรียนทุน AFS... อ่านเพิ่มเติม
70
กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"  โดยมีวัตถุประสงค์... อ่านเพิ่มเติม
56
นักเรียนรับรางวัลจากการประกวดพูดสุนทรพจน์-คำพ่อสอน-ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ วันที่11 สิงหาคม2557 นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับจากการประกวดพูดสุนทรพจน์ คำพ่อสอน ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ด.ช.วสุ โพธิ์งาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ, นางสาวชุติมา เพชรสุก... อ่านเพิ่มเติม
71
คณะครูทัศนศึกษาและร่วมงานมุทิตาจิต-คณะครูที่เกษียณอายุราชการ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมงานทัศนศึกษาไหว้พระ 9 วัด และร่วมงานมุทิตาจิต คณะครูที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วันที่ 7... อ่านเพิ่มเติม
16
งานมุทิตาจิตครูยุพาพร-วิเศษสังข์และครูอัมพร-เชื้อโชติ 29 กรกฏาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตริสิริเกศ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตครูยุพาพร วิเศษสังข์และครูอัมพร เชื้อโชติ ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี << ภาพกิจกรรม... อ่านเพิ่มเติม
16
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย [ภาพกิจกรรม] ขอบคุณภาพจาก :... อ่านเพิ่มเติม
521
ep-mep-open-house-7th-2014 โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นเจ้าภาพจัดงาน EP/MEP Open House 7th @2014 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฏาคม 2557... อ่านเพิ่มเติม
35
แนะแนวสัญจร-มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 16 ก.ค. 2557 งานแนะแนวโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม "แนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ... อ่านเพิ่มเติม
664
เวียนเทียน-วันอาสาฬหบูชา วันที่ 10 ก.ค. 2557 คณะครูและนักเรียนระดับโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกันทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โดยระดับชั้นไปที่ วัดเลียบบูรพาราม... อ่านเพิ่มเติม
538
กิจกรรมห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ระดับ-ม-ต้น โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ณ ห้องประชุมชมพู-ขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ - การอบรมการสร้างหุ่นยนต์ -... อ่านเพิ่มเติม
615
อบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา-yt-youth-counselor-ปี-2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดอบรมการขยายเครือข่ายนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาระดับชั้นเรียน (YT : Youth Counselor) ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องชมพูขาว โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ... อ่านเพิ่มเติม
692
มอบเกียรติบัตรและรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตร, รางวัลแก่นักเรียน, ห้องเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมต่างๆ ในวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุธี ชินชัย... อ่านเพิ่มเติม
614
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กองลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมพิธีสวนสนามและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ... อ่านเพิ่มเติม
590
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ... อ่านเพิ่มเติม
665
มอบสิ่งของบริจาคแก่ทหาร นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำบุคลากรและนักเรียนมอบสิงของที่ได้รับการบริจาดจากบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ แก่กองกำลังรักษาความสงบประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ... อ่านเพิ่มเติม
484
กิจกรรม-รำลึกครูกลอนสุนทรภู่-ปี-2557 กลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม "รำลึกครูกลอนสุนทรภู่" เพื่อสดุดีกวีเอกของไทยและของโลก, เผยแพร่ชีวประวัติและผลงาน,... อ่านเพิ่มเติม
531
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมในการรณรงค์ต่างๆ เช่น การประกวดป้ายต่อต้านยาเสพติด, คำขวัญต่อต้านยาเสพติดของนักเรียนทุกระดับชั้น... อ่านเพิ่มเติม
539
basic-english-conversation ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ศรีสะเกษ ยโสธร ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม การสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ หลังเลิกแถวเคารพธงชาติ... อ่านเพิ่มเติม
592
การอบรมคุณธรรมระดับชั้น-ม-4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.4 ระหว่างวันที่ 19-20 มิ.ย. 57 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการ... อ่านเพิ่มเติม
627
การอบรมคุณธรรมระดับชั้น-ม-1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย. 57 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการ... อ่านเพิ่มเติม
497
ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย-สพม-28 ขอแสดงความชื่นชมยินดีเด็กหญิงสุภาพร ซอนทรัพย์ ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย 2557 กิจกรรมการแต่งกลอนสุภาพ ระดับ ม.1-3 ประเภทบุคคล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ... อ่านเพิ่มเติม
520
บุคลากรโรงเรียนตรวจสุขภาพประจำปี-2557 วันที่ 18 มิ.ย. 57 คณะครู  เจ้าหน้าที่ และบุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  ตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ปี 2557 ณ ห้องชมพูขาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์... อ่านเพิ่มเติม
590
พิธีวันไหว้ครู-ปีการศึกษา-2557 โรงเเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมแสดงถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์... อ่านเพิ่มเติม
786
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรของโรงเรียนประสบความสำเร็จ นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรของโรงเรียนประสบความสำเร็จ ดังนี้ 1. เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางนันท์นภัส อุบลพงษ์, นางกนกอร ณิชกุล, นางมุสิกมาศ อาษาศรี,... อ่านเพิ่มเติม
557
clean-food-good-taste สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบป้ายรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ให้แก่ร้านค้า 5 ร้าน ในศูนย์อาหารโรงเรียนสตรีสิริเกศ คือ 1. ร้านก๋วยจั๊บลุงอ๊อด 2. ร้านก๋วยจั๊บป้าแว่น 3. ร้านครัวแม่แหม่ม 4.... อ่านเพิ่มเติม
663
การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอแสดงความยินดีรางวัลเหรียญทอง "การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น ระดับ ม. ต้น ผลงาน "การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ... อ่านเพิ่มเติม
978
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น-ม-2,3 นายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นประธานในพิธีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2, 3... อ่านเพิ่มเติม
845
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา-school-ict ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา(School ICT) เพื่อให้บุคลากรครูผู้สอนและบุคลากรประจำสำนักงาน... อ่านเพิ่มเติม
795
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ แจ้งผู้ปกครองเป็นหนังสือราชการเรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2, 3, 5, 6 แล้วนั้น โรงเรียนฯ ได้ปรับเปลี่ยนการประชุมเป็นภาคเช้าทั้งหมด ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ... อ่านเพิ่มเติม
987
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบหลักสูตร-รุ่นที่-74 นายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ระดับชั้น ม.3, 6 ที่จบหลักสูตรการศึกษา รุ่นที่ 75 ประจำปีการศึกษา... อ่านเพิ่มเติม
1486
28 ดร.ฤธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาให้การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ณ ห้องประชุมชมพู-ขาว... อ่านเพิ่มเติม
1315
2014-02-27-07-22-50 คณะกรรมการนิเทศของกลุ่มโรงเรียน "หลักเมือง" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ให้เกียรติมานิเทศ กำกับ ติดตาม... อ่านเพิ่มเติม
1469
2014-02-21-02-59-14 กิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล การศึกษาด้วยตนเอง(Independent Study : IS) IS1-IS3 ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557... อ่านเพิ่มเติม
1340
6-74 บรรยากาศวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม. 6 รุ่น 74[ภาพกิจกรรม #1] [ภาพกิจกรรม #2] [ภาพกิจกรรม... อ่านเพิ่มเติม
1776
2014-02-17-02-28-32 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "แสงธรรมนำทางชีวิต" ม.6 โดยพระวิทยากรพระมหาสมปอง ตาลปุตโตและคณะ มีนักเรียนระดับชั้น ม. 6 เข้ารับการอบรมจำนวน 676 คน... อ่านเพิ่มเติม
1252
2014-02-13-05-41-25 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้กำหนดให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ร่วมใจกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์... อ่านเพิ่มเติม
1208
2014-02-11-04-22-03 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีปฏิญานตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมบังคับตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556... อ่านเพิ่มเติม
1217
2014-02-07-07-42-18 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมกายจน์สิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานและการพัฒนาโรงเรียน โดยมีระเบียบวาระการประชุม... อ่านเพิ่มเติม
1155
2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ตรง... อ่านเพิ่มเติม
1267
4 นักเรียนระดับชั้น ม.4 จำนวน 4 ห้องเรียน เดินทางไปทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ณ เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท & แอดเวนเจอร์แคมป์ เลขที่ 252 หมู่ 7 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์... อ่านเพิ่มเติม
1451
2014-01-17-02-11-33 โรงเรียนฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 57 รูป จาก 3 วัด ตอนเช้าและเลี้ยงพระเพลเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเปิดห้องประชุม "เกศสิริ"... อ่านเพิ่มเติม
1401
2014-01-15-00-57-21 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นายสุธี ชินชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร, รางวัลให้แก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันโครงการ "เยาวชนคนเก่ง" ประจำปีการศึกษา... อ่านเพิ่มเติม
1296
2013-12-19-00-08-00 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนฯที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งขันในระดับประเทศ 6 กิจกรรม(มากที่สุดของ สพม. เขต 28) จากการเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 37 กิจกรรม(ได้ 28 เหรียญทอง 6... อ่านเพิ่มเติม
774
2013-12-06-02-49-39 โรงเรียนสตรีสิริเกศและจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราช" โดยโรงเรียนสตรีสิริเกศกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ... อ่านเพิ่มเติม
1381
2013-12-04-12-04-36 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศนายสุธี ชินชัยและคณะประกอบด้วยหัวหน้างานต่างๆ ของโรงเรียน จำนวน 15 คน ได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับโปรแกรมระบบริหารสถานศึกษา(School ICT) ของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร... อ่านเพิ่มเติม
1303
2013-11-29-03-46-42 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพให้นักเรียนเกิดทักษะทุกด้านเพื่อสนองนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน... อ่านเพิ่มเติม
1385
2013-11-20-03-22-01 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา หารายได้สมทบทุนสร้างลานเอนกประสงค์ให้โรงเรียน(ลานอำไพนุสรณ์) ในวันที่ 20 พ.ย. 2556 เริ่มพิธีตั้งแต่ 08.30... อ่านเพิ่มเติม
1478
2013-11-15-02-57-46 [ระเบียบการ][ระเบียบการสอบภาษาอังกฤษ][ระเบียบการสอบสังคม][หนังสือราชการ][ใบสมัคร]    ... อ่านเพิ่มเติม
2176
2013-10-12-04-14-13 การอบรมการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพตามแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award : TQA) วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30... อ่านเพิ่มเติม
1415

แผนผังการจัดงาน Northeastern EP/MEP Open House July 17-19, 2014

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.75 (2 Votes)

ข่าวยอดนิยม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

E-service

เข้าระบบ

แนะนำบุคลากรโรงเรียน

E00296-001-4R-1.jpg

ปฏิทินโรงเรียน

พฤศจิกายน 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ปฏิทินล่าสุด

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2014
การแข่งขันเยาวชนคนเก่ง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2014
การแข่งขันเยาวชนคนเก่ง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2014
75 ปี สตรีสิริเกศ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2014
75 ปี สตรีสิริเกศ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2014
75 ปี สตรีสิริเกศ

ผู้เยี่ยมชม

3596398
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2504
3585
2504
761199
77755
89577
3596398

Your IP: 184.73.40.21
Server Time: 2014-11-23 18:42:42

แบบสำรวจข้อมูล

สหวิชาดอทคอม

เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง