ข่าวประกาศ & แจ้งให้ทราบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ-ครั้งที่-1-2558
วันที่ 19 ก.พ. 2558 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ครั้งที่ 1/2558 ณ...
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
วันที่ 19 ก.พ. 2558 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน...
พิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มกิจกรรมผู้บำเพ็ญฯ
วันที่ 18 ก.พ. 2558 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้จัดพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์...
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม-ธรรมะกับค่านิยม-12-ประการในการดำรงชีวิต-ปีการศึกษา-2557
วันที่ 18 ก.พ. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมะกับค่านิยม 12...
ชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ-2
วันที่ 17 ก.พ. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มคอมพิวเตอร์...
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์-ระดับชาติ
วันที่ 16 ก.พ. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์...
ถนนเด็กเดิน-ตอน-วัยใสสร้างสรรค์-stop-teen-mom
วันที่ 13 ก.พ. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น หรือ...
ยินดีต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติราชการใหม่
วันที่ 13 ก.พ. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศยินดีต้อนรับ ครูย้ายมาใหม่ดังนี้ 1. นางวรรณา ศิริดล(การงานฯ...
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-มรภ-อุบลราชธานี-มอบของที่ระลึก
วันที่ 13 ก.พ. 2558 กลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ภาคเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี...
การนิเทศ-กำกับ-ติดตาม-ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 12 ก.พ. 2558 การนิเทศ กำกับ ติดตาม...
โครงการจิตอาสาปันน้ำใจรักการอ่าน
วันที่ 10 ก.พ. 2558 นักศึกษาแพทย์ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา-2558
วันที่ 10 ก.พ. 2558 งานกิจกรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา...
กิจกรรมการโต้วาที-debate-ตอบคำถามของผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการฯ
วันที่ 9 ก.พ. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมการโต้วาที (Debate)...
แนะนำครูย้ายมาปฏิบัติราชการใหม่
วันที่ 6 ก.พ. 2558 แนะนำครูดวงศิริ สุขประเสริฐ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ย้ายมาจากโรงเรียนพยุห์วิทยา...
มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขัน-idp-champion-2015
วันที่ 6 ก.พ. 2558 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขัน IDP...
มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน-กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
วันที่ 6 ก.พ. 2558 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ...
idp-champion-qualifying-round
วันที่ 4 ก.พ. 2558 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการแข่งขัน IDP Champion "Read...
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์-มอบเกียรติบัตรแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
วันที่ 3 ก.พ. 2558 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรนักเรียนไปแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math...
ยินดีกับเหรียญทองกระโดดสูงกีฬานักเรียนฯแห่งชาติ-เชียงรายเกมส์
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกรอบแก้ว แต้มศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน...
ห้อง-ม-4-10,-4-14-ทัศนศึกษา-จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 3 ก.พ. 2558 นักเรียน ม.4/10 และ ม.4/14 ไปทัศนศึกษาแก่งสะพือ, ช่องเม็ก, พัทยาน้อย อ....
มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน-กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
วันที่ 30 ม.ค. 2558 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ...
มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน-กลุ่มสาระฯภาษาไทย
วันที่ 29 ม.ค. 2558 กลุ่มสาระฯภาษาไทยฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ...
มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน-กลุ่มสาระฯศิลปะ
วันที่ 29 ม.ค. 2558 กลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ...
มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน-กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
วันที่ 27 ม.ค. 2558 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยท่านผู้อำนวยการนายสุธี ชินชัย...
ชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ(ด.ญ.สุภาพร พลขันธ์, ด.ญ.ศิรินภา หมื่นแสนพัน, ด.ญ.พรพรรณ เดชบุญ ม.3/5)...
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน-ชมพู-ขาว-เกมส์-57
โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน "ชมพู-ขาว เกมส์ 57" ระหว่างวันที่...
การแข่งขันกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ-จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 10 ม.ค. 2558 นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ...
มอบเกียรติบัตร-รางวัลครูดีในดวงใจ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ณ...
การแข่งขันกิจกรรม-เอ-แม็ท
วันที่ 9 ม.ค. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม...
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วันที่ 9 ม.ค. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ...
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม-ระดับชั้น-ม-2
กองลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ...
พี่พบน้อง-สตรีสิริเกศ
วันที่ 7 ม.ค. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับศิษย์เก่าสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม "พี่พบน้อง...
บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 6 ม.ค. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษและโรงพยาบาลศรีสะเกษ...
วันครอบครัวสตรีสิริเกศ
วันที่ 26 ธ.ค. 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม "วันครอบครัวสตรีสิริเกศ"...
อบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย-ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-5
วันที่ 13 ธ.ค. 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ...
thailand-world-music-champions-marching-street-parade
วันที่ 7 ธ.ค. 2557 ทีม satreesiriket marching band โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแข่งขัน วงโยธวาทิตโลก...
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ-เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 ธ.ค. 2557 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...
งานราตรี-75-ปีสตรีสิริเกศ
วันที่ 29 พ.ย. 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดงานราตรี 75 ปี สตรีสิริเกศ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร...
าน-open-house-เนื่องในงาน-75-ปีสตรีสิริเกศ
วันที่ 28 พ.ย. 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมงาน Open House เนื่องในงาน 75 ปีสตรีสิริเกศ...
ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างหลังคาโดมสตรีสิริเกศ
วันที่ 27 พ.ย. 2557 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ...
พิธีมอบทุนการศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2557
วันที่ 26 พ.ย. 2557 งานแนะแนวและงานกองทุนการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ...
สอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่งภาษาอังกฤษ-ประจำปีการศึกษา-2557
วันที่ 15 พ.ย. 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่งภาษาอังกฤษ...
ต้อนรับ-ดร-พิชัย-ผ่องแผ้ว-ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
วันที่ 10 พ.ย. 2557 ดร.พิชัย ผ่องแผ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์...
กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล-งานครบรอบ-75-ปีสตรีสิริเกศ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล เนื่องในงานครบรอบ 75...
มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน-กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตริสิริเกศ...
มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน-กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตริสิริเกศ...
มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน-กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตริสิริเกศ...
การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา...
งานแสดงมุทิตาจิตคณะครูที่เกษียณอายุราชการ-ประจำปีการศึกษา-2557
  วันที่ 26 กันยายน 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ...
การนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 17 กันยายน 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับการนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา...
นิทรรศการ-สังคมนิทัศน์-วิถีไทย-วิถีพอเพียง-วิถีอาเซียน
วันที่ 16 กันยายน 2557 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระฯภาษาต่างประ เทศ,...
ร-ร-สตรสิริเกศ-ร่วมแสดงผลงาน-the-best-practice
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการ ในงาน The...
กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ...
นักเรียนรับรางวัลจากการประกวดพูดสุนทรพจน์-คำพ่อสอน-ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่11 สิงหาคม2557 นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับจากการประกวดพูดสุนทรพจน์ คำพ่อสอน...
คณะครูทัศนศึกษาและร่วมงานมุทิตาจิต-คณะครูที่เกษียณอายุราชการ
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมงานทัศนศึกษาไหว้พระ 9 วัด และร่วมงานมุทิตาจิต...
งานมุทิตาจิตครูยุพาพร-วิเศษสังข์และครูอัมพร-เชื้อโชติ
29 กรกฏาคม 2557 คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตริสิริเกศ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตครูยุพาพร...
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ...
ep-mep-open-house-7th-2014
โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นเจ้าภาพจัดงาน EP/MEP Open House 7th @2014 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
แนะแนวสัญจร-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 ก.ค. 2557 งานแนะแนวโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม "แนะแนวสัญจร...
เวียนเทียน-วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 10 ก.ค. 2557 คณะครูและนักเรียนระดับโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกันทำบุญและเวียนเทียน...
กิจกรรมห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ระดับ-ม-ต้น
โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ณ ห้องประชุมชมพู-ขาว...
อบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา-yt-youth-counselor-ปี-2557
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดอบรมการขยายเครือข่ายนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาระดับชั้นเรียน (YT : Youth...
มอบเกียรติบัตรและรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตร, รางวัลแก่นักเรียน,...
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กองลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนสตรีสิริเกศ...
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่...
มอบสิ่งของบริจาคแก่ทหาร
นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ...
กิจกรรม-รำลึกครูกลอนสุนทรภู่-ปี-2557
กลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม "รำลึกครูกลอนสุนทรภู่"...
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก...
basic-english-conversation
ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ศรีสะเกษ ยโสธร...
การอบรมคุณธรรมระดับชั้น-ม-4
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.4 ระหว่างวันที่ 19-20 มิ.ย. 57...
การอบรมคุณธรรมระดับชั้น-ม-1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย. 57...
ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย-สพม-28
ขอแสดงความชื่นชมยินดีเด็กหญิงสุภาพร ซอนทรัพย์ ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย...
บุคลากรโรงเรียนตรวจสุขภาพประจำปี-2557
วันที่ 18 มิ.ย. 57 คณะครู  เจ้าหน้าที่ และบุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ...
พิธีวันไหว้ครู-ปีการศึกษา-2557
โรงเเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน...
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรของโรงเรียนประสบความสำเร็จ
นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรของโรงเรียนประสบความสำเร็จ...
clean-food-good-taste
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบป้ายรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ให้แก่ร้านค้า 5 ร้าน...
การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ขอแสดงความยินดีรางวัลเหรียญทอง "การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค...
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น-ม-2,3
นายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา-school-ict
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557 โรงเรียนสตรีสิริเกศ...
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ตามที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ แจ้งผู้ปกครองเป็นหนังสือราชการเรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2,...
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบหลักสูตร-รุ่นที่-74
นายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ...
28
ดร.ฤธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาให้การนิเทศ...
2014-02-27-07-22-50
คณะกรรมการนิเทศของกลุ่มโรงเรียน "หลักเมือง" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28...
2014-02-21-02-59-14
กิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล การศึกษาด้วยตนเอง(Independent Study : IS) IS1-IS3...
6-74
บรรยากาศวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม. 6 รุ่น 74[ภาพกิจกรรม #1] [ภาพกิจกรรม #2] [ภาพกิจกรรม...
2014-02-17-02-28-32
นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "แสงธรรมนำทางชีวิต" ม.6...
2014-02-13-05-41-25
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้กำหนดให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา...
2014-02-11-04-22-03
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีปฏิญานตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์...
2014-02-07-07-42-18
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมกายจน์สิริ...
2557
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557ขึ้น...
4
นักเรียนระดับชั้น ม.4 จำนวน 4 ห้องเรียน เดินทางไปทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ณ เพ ลา...
2014-01-17-02-11-33
โรงเรียนฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 57 รูป จาก 3 วัด...
2014-01-15-00-57-21
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นายสุธี ชินชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร,...
2013-12-19-00-08-00
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนฯที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งขันในระดับประเทศ 6...
2013-12-06-02-49-39
โรงเรียนสตรีสิริเกศและจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราช"...
2013-12-04-12-04-36
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศนายสุธี ชินชัยและคณะประกอบด้วยหัวหน้างานต่างๆ ของโรงเรียน จำนวน 15 คน...
2013-11-20-03-22-01
คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา...
2013-11-15-02-57-46
[ระเบียบการ][ระเบียบการสอบภาษาอังกฤษ][ระเบียบการสอบสังคม][หนังสือราชการ][ใบสมัคร]    ...

การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.63 (4 Votes)

คณะกรรมการนิเทศของกลุ่มโรงเรียน "หลักเมือง" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ให้เกียรติมานิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ[ภาพกิจกรรม]

ข่าวยอดนิยม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

E-service

เข้าระบบ

แนะนำบุคลากรโรงเรียน

E00291-246-4R-1.jpg

ปฏิทินโรงเรียน

พฤษภาคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ปฏิทินล่าสุด

ไม่มีกิจกรรม

ผู้เยี่ยมชม

4080118
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2040
6509
32964
1219174
47178
150061
4080118

Your IP: 54.159.214.250
Server Time: 2015-05-07 07:33:32

เกียรติบัตรอบรม(นักเรียน)

แบบสำรวจข้อมูล

สหวิชาดอทคอม

เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง