อบรมคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิต ม.4

11 ส.ค. 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นายสุธี ชินชัย เป็นประธานในพิธีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนระดับชั้น ม. 4 จำนวน 559 คน

Read more

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

11 ส.ค. 2558 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษกับโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว”

Read more

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิต ม.6

10 ส.ค. 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นายสุธี ชินชัย เป็นประธานในพิธีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนระดับชั้น ม. 6 จำนวน 584 คน

Read more

ร่วมแข่งขัน Skit งาน EP Open House

10 ส.ค. 2558 นักเรียน ม.1 แผนการเรียน English Program เข้าร่วมแข่งขัน Skit งาน EP Open House ที่ ร.ร. อนุบาลอุบลราชธานี

Read more

ค่ายวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์

9 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรีสะเกษ การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Read more

กิจกรรมวันอาเซียน สพม.28

7-8 ส.ค. โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมงานวันอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี 2558

วันที่ 5 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558

Read more

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 4 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระฯภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่เมื่อ 26 มิ.ย. 2558 โดยมีกิจกรรมและการประกวดต่างๆ เช่น การแสดงละคร, ร้องเพลงไทยสากลอมตะและเพลงสุนทราภรณ์, การแต่งคำประพันธ์, การจัดป้ายนิเทศ ฯลฯ ขอบคุณรองผู้อำนวยการฯพิชัย ผ่องแผ้ว ที่ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร

Read more
หน้า 1 จาก 512345