ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์สี

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับครู และโทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

Read more