วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดพิธีเปิดศูนย์วงโยธวาทิต จังหวัดศรีสะเกษ โดยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading