วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 งานห้องสมุดโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ จัดการประกวดมิสนิวเปเปอร์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและกรรมการกิตติมศักดิ์การประกวดมิสนิวเปเปอร์ คุณกฤติยาภรณ์ ลานนท์ (แป้งโกะ) มิสแกรนด์ศรีสะเกษ 2022 เข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading