19 ส.ค. 2558 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบรางวัลให้กับทีม NYX นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศที่เข้าร่วมการแข่งขัน Cover dance ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โดยได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน cover dance งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
  • นางสาวกัญชรีย์ โคตรสุข
  • นางสาวมธุรส มณฑาทิพย์
  • นางสาวสุภัสสร ศรีโพนทอง
  • นางสาวพิชญานันท์ วิเศษหมื่น
  • นางสาววราภรณ์ วงษา
 2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน cover dance วันมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
  • นางสาวกัญชรีย์ โคตรสุข
  • นางสาวมธุรส มณฑาทิพย์

ครูผู้ฝึกสอน/ควบคุมคือ นายศักดิ์ชัย มะโรณีย์
Clip: https://www.facebook.com/271779062981303/videos/488880061271201/?pnref=story

activity

[srizonfbalbum id=71]