การแข่งขันโครงการเพชรภาษาไทย

26 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีิสิรเกศ จัดกิจกรรมแข่งขันโครงการเพชรภาษาไทย ประจำปี 2558 เพื่อเฟ้นหานักเรียนที่มีทักษะความสามารถสามารถทางภาษาไทย

เครดิตภาพ : Ann jutapak
activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28