มูลนิธิบุคคลพอเพียง มอบโล่ห์รางวัลวาดภาพเทิดพระเกียรติดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

16 ก.พ. 2559 มูลนิธิบุคคลพอเพียงร่วมกับเยาวชนคนรักในหลวง จังหวัดศรีสะเกษ มอบโล่ห์รางวัลวาดภาพเทิดพระเกียรติดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ให้กับนายบัญญัติ มาตขาว ม.5/10 และนายณัฐวุฒิ งาดเกาะ ม.5/3

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28