มอบเกียรติบัตรกิจกรรมนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS)

ตามที่กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ในการเปิดเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมชมพุ-ขาว เพื่อมุ่งเน้นผู้เรียนมีศักยภาพในการศึกษาและมีจิตสาธารณะเป็นสมาชิกที่ดี ต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจากนายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อในการศึกษาร่วมกัน คือ โรงเรียนของฉันสตรีสิริเกศ

  1. รางวัลชนะเลิศ ชั้น ม.2/8 เรื่อง ช่วยกันปิดพิชิตพลังงาน
  2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้น ม.2/9 เรื่อง รักษ์สิ่งแวดล้อม
  3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ม.2/10 เรื่อง ห้องน้ำสะอาดปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์

ระดับมัธยมศึกษปีที่ 5

  1. รางวัลชนะเลิศ ชั้น ม.5/8 หัวข้อ จิตอาสาชมพู-ขาวระเบียบสะอาดและพัฒนา
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้น ม.5/9 หัวข้อ โรงเรียนสวยด้วยมือเรา
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชั้น ม.5/4 หัวข้อ วัดสะอาดตา คนสะอาดใจ สุขใจได้บุญ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.