มอบเกียรติบัตรกิจกรรมนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS)

ตามที่กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ในการเปิดเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมชมพุ-ขาว เพื่อมุ่งเน้นผู้เรียนมีศักยภาพในการศึกษาและมีจิตสาธารณะเป็นสมาชิกที่ดี ต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจากนายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อในการศึกษาร่วมกัน คือ โรงเรียนของฉันสตรีสิริเกศ

  1. รางวัลชนะเลิศ ชั้น ม.2/8 เรื่อง ช่วยกันปิดพิชิตพลังงาน
  2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้น ม.2/9 เรื่อง รักษ์สิ่งแวดล้อม
  3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ม.2/10 เรื่อง ห้องน้ำสะอาดปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์

ระดับมัธยมศึกษปีที่ 5

  1. รางวัลชนะเลิศ ชั้น ม.5/8 หัวข้อ จิตอาสาชมพู-ขาวระเบียบสะอาดและพัฒนา
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้น ม.5/9 หัวข้อ โรงเรียนสวยด้วยมือเรา
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชั้น ม.5/4 หัวข้อ วัดสะอาดตา คนสะอาดใจ สุขใจได้บุญ

activity

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.