ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

18 พ.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชมพูขาว โดยมีผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 และคณะกรรมการนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของลูกชมพูขาวรุ่นใหม่ทุกคน

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28